مخفف کلمه LMFR


( Liquid metal cooled reactor ) راکتور سریع خنک شده فلز مایع یا راکتورهای LMFR، یکی از انواع راکتورهای بریدری انرژی هسته‌ای تولید شده در جهان است.
نخستین راکتور از این نوع در سال ۱۹۴۶ در آزمایشگاه ملی لاس آلاموس در نیومکزیکو راه‌اندازی شد.
LMFR

بازگشت به صفحه قبل