مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف PTFE

Poly Tetra Fluoro Ethylene

پُلی(تترافلوئورو اتیلن) ماده‌ای بسپاری ساخته شده توسط شرکت مواد شیمیایی دوپون (DuPont) است که کمترین ضریب اصطکاک را در بین کل مواد دارد و به همین دلیل در ساخت ظروف نچسب به کار می‌رود.
PTFE
ارسال نظر

ارسال نظر