مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DRM

Digital rights management

مدیریت حقوق دیجیتال به فناوری‌هایی گفته می‌شود که سازندگان سخت‌افزار، ناشران، و دارندگان حق تکثیر به کار می‌برند تا استفاده از ابزارهای دیجیتالی یا خود محتوای دیجیتال را کنترل کنند.
DRM
ارسال نظر

ارسال نظر