مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف WP

White Phosphorus

شبه فلزی که به آسانی با اکسیژن ترکیب می گردد و شبیه موم بوده و رنگ آن زرد و در گرمای معمولی آهسته می سوزد، این ماده دود سفید غلیظی تولید کرده و موجب آتش سوزی های مهیب می شود. از فسفر سفید در ساخت توپ و نارنجک استفاده می شود که به نام بمب های فسفری شناخته می شوند.
WP
ارسال نظر

ارسال نظر