مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BSC

Bright Star Catalogue

کاتالوگ ستارگان درخشان فهرستی از مجموعهٔ ستارگان بر پایهٔ درخشندگی آنهاست. این کاتالوگ حاوی دادگانی در مورد ۹۱۱۰ ستاره‌ای است که از قدر ۶.۵ پرنورتر هستند.
BSC
ارسال نظر

ارسال نظر