مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HV

High Voltage

واژه ولتاژ بالا یا های ولتاژ (HV) به مدارهای الکتریکی اطلاق می‌شود که به خاطر میزان ولتاژ بالای موجود در آنها نیازمند تدبیرات ایمنی ویژه یا عایق بندی مناسب هستند. مدارهای ولتاژ بالا در توزیع انرژی الکتریکی، لامپ اشعه کاتد، اشعه ایکس به کار می‌روند.
HV
ارسال نظر

ارسال نظر