مخفف کلمه YAA


( Yorkshire Air Ambulance ) آمبولانس هوایی هلیکوپتر یورکشایر برای انجام خدمات اضطراری در مناطق یورکشایر و هامبر کشور انگلستان.
YAA

بازگشت به صفحه قبل