مخفف کلمه NMT


( Nemitoonam ) NMT در توییتر فارسی به معنای نمیتونم می‌باشد.
NMT

بازگشت به صفحه قبل