مخفف کلمه HKCS


( Hong Kong Computer Society ) انجمن کامپیوتر هنگ کنگ
HKCS

بازگشت به صفحه قبل