مخفف کلمه گرت


( اگر تو را ) کامل شده کلمه گرت به معنای "اگر تو را" در فارسی می‌باشد.
گرت

بازگشت به صفحه قبل