مخفف کلمه کاین


( که این ) کامل شده عبارت کاین در فارسی به معنای که این می‌باشد.
کاین

بازگشت به صفحه قبل