مخفف کلمه سپه


( سپاه ) مخفف سپه در فارسی به معنای سپاه می‌باشد.
سپه

بازگشت به صفحه قبل