مخفف کلمه XD


( Dies Laughing ) می تونین این رو نود درجه بچرخون سمت راست، جوری که x بالا باشه و D پایین باشه، میشه یه شکلک که داره میخنده.
دقیقا مثل D: ولی به جای دو نقطه که چشماشه، "x" هست.
XD

بازگشت به صفحه قبل