مخفف کلمه ره


( رحمة الله علیه ) «رحمة الله علیه» به معنی: «رحمت خدا بر او باد» برای ادای احترام نسبت به اموات مسلمین و طلب آمرزش و مغفرت برای آنان ادا می‌شود. (ره) مخفف این عبارت می‌باشد.
ره

بازگشت به صفحه قبل