مخفف کلمه EXP


( Expire ) تاریخ انقضاء یا اتمام محصولات ( معمولا این عبارت روی محصولات در کنار MFD درج می‌شود ).
EXP

بازگشت به صفحه قبل