مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های عمومی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه‌های مختلف و عمومی
VVTI

مخفف عبارت VVTI

Variable Valve Timing Intellignet
سیستم زمان بندی متغیر هوشمند سوپاپ ها...
VTG

مخفف عبارت VTG

Variable Turbine Geometry
توربین با هندسه متغیر برای دستیابی به...
ICES

مخفف عبارت ICES

Integrated Civel Engineering System
سیستم مجتمع مهندسی عمران (ICES) سیستمی...
IDP

مخفف عبارت IDP

International Driving Permit
گواهینامه بین‌المللی رانندگی (آی‌دی‌پی)...