مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های عمومی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه‌های مختلف و عمومی
MDF

مخفف عبارت MDF

Medium Density Fibreboard
ام‌دی‌اف مخفف واژهٔ تخته فیبر با...
AA

مخفف عبارت AA

Architectural Association
بزرگترین مدرسه معماری در انگلستان...
IPO

مخفف عبارت IPO

Initial Public Offerings
فروش اولیهٔ سهام ، عبارتست از اولین...
VIP

مخفف عبارت VIP

Very Important Person
در مراسم، جشنواره‌ها، فرودگاه‌ها،...