مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های عمومی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه‌های مختلف و عمومی
PBS

مخفف عبارت PBS

Public Broadcasting Service
شبکه پی بی اس یکی از بزرگترین شبکه‌های...
MDF

مخفف عبارت MDF

Medium Density Fibreboard
ام‌دی‌اف مخفف واژهٔ تخته فیبر با...