مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف‌های عمومی

مجموعه کلمات اختصاری و پرکاربرد در زمینه‌های مختلف و عمومی
IMLD

مخفف عبارت IMLD

International Mother Language Day
روز ۲۱ فوریه (۲ اسفند) از طرف یونسکو به...
HSC

مخفف عبارت HSC

Health and Safety Executive
اچ اس ئی (HSE) از سه کلمه بهداشت، ایمنی...
PTA

مخفف عبارت PTA

Prevention of Terrorism Act
قانون پیشگیری از تروریسم (PTA) یک قانون...