مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف شهپاد

شناور هدایت پذیر از دور

شهپاد یا شناور هدایت‌پذیر از دور (UUV) گونه‌ای شناور زیرآبی است که بدون سرنشین به انجام فعالیت می‌پردازد. این شناورها در دو گونۀ کنترل از راه دور (ROUV) و شناورهای خودران (AUV) دسته‌بندی می‌شوند.

شهپادهای کنترل از راه دور یکی از انواع شهپادها هستند که از آنها برای انجام ماموریت‌ در شرایطی که برای انسان خطرناک است استفاده می‌شود. این شهپادها بیشتر استفاده آموزشی، تحقیقاتی و صنعتی دارند. طراحی آنها به نحوی است که توان انجام عملیات بصورت مستقل را ندارد و کاربر انسانی با استفاده از مجموعه‌ای از دوربین‌ها، حسگرها و ابزارهای کنترلی اقدام به هدایت آنها از راه دور می‌نماید. برخی از این شناورها نیز چنگک یا وسیله مشابه برای گرفتن اشیا را دارا می‌باشند.
شهپاد
ارسال نظر

ارسال نظر