مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف سیدا

سایت یکپارچه دانش آموزی

يکی از سامانه‌های وزارت آموزش و پرورش است که هدف آن ارائه الکترونیک کارنامه و نمرات دانش آموزان در نیمسال های مختلف تحصیلی است. این سامانه، مکمل سامانه‌ی پادا می‌باشد.
سیدا
ارسال نظر

ارسال نظر