مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف شهاب

شناسه هویت الکترونیک بانکی

یک شناسه شانزده رقمی و منحصر به فرد است که برای شناسایی مشتریان بانکی، به هریک از اشخاص حقیقی و حقوقی اختصاص می‌یابد.
شهاب
ارسال نظر

ارسال نظر