مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف نهاب

نظام هویت سنجی الکترونیکی بانکی

سامانه بانکی نهاب، سامانه‌ای یکپارچه، حاوی اطلاعات هویتی مشتریان است که تخصیص شماره شناسایی منحصر به فرد برای هر یک از افراد جامعه را در شبکه بانکی میسر می‌سازد.
نهاب
ارسال نظر

ارسال نظر