مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ONS

One Night Stands

دوستی یک شبه - این عبارت معمولا در پروفایل شبکه‌های اجتماعی دوستیابی از جمله Tinder دیده میشود.
No Ons به این معنی هست که به دنبال دوستی فقط برای یک شب نیستند و دنبال دوستی بلند مدت هستند.
ONS
ارسال نظر

ارسال نظر