مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف P

Parking

عبارت P بر روی دنده ماشین یا علائم راهنمایی و رانندگی، به معنای پارک می‌باشد.
P
ارسال نظر

ارسال نظر