مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ANR

Adult Nursing Relationship

رابطه پرستاری بزرگسالان
ANR
ارسال نظر

ارسال نظر