مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RML

Rescue Motor Launch

آرام‌ال ۴۹۷ (راه‌انداز موتور کشتی) یک کشتی است که طول آن ۱۱۱٫۹ فوت (۳۴٫۱ متر) می‌باشد. این کشتی در سال ۱۹۴۱ ساخته شد.
RML
ارسال نظر

ارسال نظر