مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف GT

Gran Touring

خودرویی که در کلاس خود بالاترین قدرت موتور و عملکرد را دارد.
GT
ارسال نظر

ارسال نظر