مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف ELI5

Explain Like I'm five

جوری توضیح بدید انگار 5 سالمه
ELI5
ارسال نظر

ارسال نظر