مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BBF

Bad Boyfriend

به معنی بدترین دوست پسر
BBF
ارسال نظر

ارسال نظر