مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RPO

Recruitment Process Outsourcing

برون‌سپاری فرایند استخدام
RPO
ارسال نظر

ارسال نظر