مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AVE

Avenue

Ave در آدرس‌ محل که در متون انگلیسی دیده می‌شود، به معنای خیابان (Avenue) هست.
AVE
ارسال نظر

ارسال نظر