مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف JAN

January

ژانویه (Janvier) نخستین ماه سال میلادی در گاهشماری گریگوری و گاه‌شمار ژولینی است و یکی از هفت ماه سال میلادی است که ۳۱ روز دارد. در بیشتر نقاط جهان نخستین روز این ماه با نام «روز سال نو» شناخته شده‌است. ژانویه در بیشتر نقاط نیم کرهٔ شمالی دومین ماه زمستان است و به‌طور متوسط از دیگر ماه‌های سال سردتر می‌باشد ولی در نیم کره جنوبی دومین ماه تابستان و گرم‌ترین ماه در سال است. از نظر فصلی، ژوئیه در نیم کرهٔ شمالی برابر ژانویه در نیم کرهٔ جنوبی است.

در سال‌های معمولی روز نخست ژانویه همان روزی از هفته‌است که اکتبر با آن آغاز می‌گردد ولی در سال‌های کبیسه روز نخست ژانویه مانند روز نخست آوریل و ژوئیه است.
JAN
ارسال نظر

ارسال نظر