مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DP

Double Penetration

این عبارت در ارتباط جنسی به معنای ورود آلت تناسلی دو مرد به صورت همزمان در واژن و مقعد زن است.
DP
ارسال نظر

ارسال نظر