مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DR

Doctor

دکتر از لاتین (doctus یا docere به معنای آموخته یا تعلیم دادن) بالاترین مدرک و درجه علمی دانشگاهی (آکادمیکی) است و طبق قوانین ثبت احوال برخی کشورها، بخصوص در دنیای غرب لقب رسمی شمرده می‌شود. این لقب پس از نوشتن رساله دکترا (که پیوسته در رابطه با موضوعی کاملاً نو در جهان باید باشد) و دفاع از رساله دکترا در برابر هیئت آزمون به افراد حقیقی اعطاء می‌شود و دارنده این درجه می‌تواند آنرا به شکل رسمی در شناسنامه خود ثبت کند (ر. ک. قوانین بومی).

مدرک دکترا عموماً پیش شرط کسب مقام استادی یا پروفسوری در دانشگاه‌ها محسوب می‌شود. در ضمن عنوان پروفسور (به معنی آموزگار یا مُدرس) لقب یا درجه آکادمیک نیست بلکه نام شغل محسوب می‌شود.

اولین مدرک دکترا در دانشگاه بولونیای ایتالیا، قدیمیترین دانشگاه اروپا، به سال ۱۲۱۹ میلادی اعطاء شده است.
DR
ارسال نظر

ارسال نظر