مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف HTH

Hope That Helps

امیدوارم که کمک کنه
HTH
ارسال نظر

ارسال نظر