مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BYOB

Bring Your Own Booze/Beverage/Beer

مشروب خودتون رو با خودتون به میهمانی بیارید
تعارف نداریم که
BYOB
ارسال نظر

ارسال نظر