مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف AKA

Also Known As

به عنوان فلان چیز هم شناخته میشه
AKA
ارسال نظر

ارسال نظر