مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف XL

Extra Large

عبارت XL (ایکس لارج) معمولا برای اندازه لباس های بزرگ استفاده می شود.
XL
ارسال نظر

ارسال نظر