مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف MOQ

Minimum Order Quantity

حداقل سفارش
MOQ
ارسال نظر

ارسال نظر