مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف TWD

Taiwan Dollar

دلار جدید تایوان با کد ایزوی TWD، یکای پول رایج در کشور چین است. مسئولیت کنترل این واحد پولی برعهدهٔ بانک مرکزی جمهوری خلق چین قرار دارد.
TWD
ارسال نظر

ارسال نظر