مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف W8

Wait

لطفا صبر کنید.
لطفا منتظر بمانید.
این عبارت در چت و یاهو مسنجر به معنای لطفا صبر کنید می‌باشد.
W8
ارسال نظر

ارسال نظر