مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BMI

Body Mass Index

BMI مخفف body mass index كه مربوط به وزن و قد و تناسب اندام هست كه یك فرمول جهانی است.
BMI
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود