مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف B2C

Business To Consumer

معامله الکترونیکی مستقیم محصولات و سرویس ها بین شرکتهای تجاری و مشتریان . B2C روی تجارت در مواردی چون بهبود و توسعه کارایی در تحویل اجناس و سرویس ها به مشتریان تاثیر دارد.
B2C
ارسال نظر

ارسال نظر