مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف BOM

Bill Of Material

BOM مخفف Bill Of Material می باشد که این اصطلاح معرف لیست قطعات شامل نام قطعه ، شماره فنی و شماره نقشه می باشد.
BOM
ارسال نظر

نظرات کاربران

هومن در 05 دی 1400 گفته:
عالی

ارسال نظر