مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف DIS

Distance

کلمه ی Dis که روی بسیاری از دستگاه ها حک شده، به معنی فاصله و طول (Distance) می باشد. برخی از این دستگاه ها عبارتند از: تردمیل، دوچرخه و...
DIS
ارسال نظر

ارسال نظر