مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OGT

Ohio Graduation Test

آزمون فارغ التحصیلی اوهایو
OGT
ارسال نظر

ارسال نظر