مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف OK

Okay

اوکی (OK یا Okay) یک واژه محاوره انگلیسی به معنی موافقت و خوب است که امروزه یکی از متداول‌ترین وام‌واژه‌ها در بسیاری از زبان‌ها است و از نظر گستردگی استفاده، جزو بین‌المللی‌ترین واژه‌ها به‌شمار می‌آید.
OK
ارسال نظر

ارسال نظر