مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف RHD

Right Hand Drive

راننده راست دست
RHD
ارسال نظر

ارسال نظر

عکس خوانده نمی شود