مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف VOA

Voice Of America

صدای آمریکا قدیمی‌ترین رادیو و تلویزیون دولتی ایالات متحده آمریکا است که برای شنوندگان خارج از آمریکا پخش می‌شود و مخاطبان آن مردم آمریکا نیستند. درون آمریکا و برای شنوندگان داخلی، رادیوی عمومی ملی (NPR) استفاده می‌شود. برنامه‌ها در جهت ایجاد نگرشی مثبت در نزد افکار عمومی جهان نسبت به ایالات متحده تنظیم می شوند. پیشینه صدای آمریکا به ۱۹۴۲ بر می گردد.
VOA
ارسال نظر

ارسال نظر