مخفف

مرجع کلمات و اصطلاحات اختصاری

مخفف YTL

Yeni Türk Lirası

لیره جدید ترکیه یا به اختصار YTL که مخفف Yeni Türk Lirası (ترکی) می‌باشد، واحد پول ترکیه است. تورم این پول در ترکیه ۸.۸ درصد در سال است. از آغاز سال 2009 میلادی واحد پول ترکیه که به صورت موقت لیره جدید ترک نامیده می شد دوباره به واحد پول لیره ترک، Türk Lirası بازگشت. به این ترتیب از ابتدای سال 2009 واحد پول ترکیه "لیره ترک" نامیده می شود.
YTL
ارسال نظر

ارسال نظر